Pitäisikö asfaltilla kävelemistä välttää polven nivelrikon takia?

Pitäisikö asfaltilla kävelemistä välttää polven nivelrikon takia?

Noora M.

Polven nivelrikko on yleinen vaiva, joka voi aiheuttaa kipua, jäykkyyttä ja heikentää liikkuvuutta.

Koska sen on puhuttu olevan myös kulumasairaus, joka syntyy nivelruston kulumisesta iän myötä - on ymmärrettävää, että esimerkiksi asfaltilla juoksua ja kävelyä on rajoitettu.

 Joten käymme läpi:

  • Voiko asfaltilla käveleminen olla riskitekijä
  • Voiko riskiä pienentää oikeanlaisilla apuvälineillä
  • Miten vähentää polven rasitusta asfaltilla

Asfaltilla kävelyn vaikutus polven nivelrikon kehityksessä - Onko tämä se mitä pitäisi välttää?

Asfaltti on kova ja vähän vaimentava alusta verrattuna esimerkiksi urheilukentän nurmialustaan.

Tämä altistaa nivelet suuremmalle kuormitukselle ja iskuille, jotka vaikuttavat polvinivelen rustoon aiheuttaen vaurioita ajan myötä. Asfaltilla kävellessä jalkoihin kohdistuu enemmän iskutusta verrattuna pehmeämmällä alustalla kävelyyn.

Nivelrusto on pehmeä ja liukas kudos, joka peittää polvinivelen luut auttaen niitä liikkumaan sulavasti. Jatkuvan kuormituksen seurauksena nivelrusto vaurioituu ja ohentuu. Tämä voi johtaa nivelrikon kehittymiseen ajan myötä.

2015 vuonna tehdyssä tutkimuksessa verrattiin asfaltilla kävelyä luonnonalustalla kävelyyn. Tulokset osoittivat, että asfaltilla kävely lisäsi merkittävästi polvinivelen kuormitusta verrattuna pehmeämpiin alustoihin.

Tutkimuksessa osallistujat kävelivät sekä asfaltilla että pehmeämmillä alustoilla, kuten metsäpoluilla tai hiekkateillä. Osallistujien polvinivelen kuormitusta mitattiin käyttäen voimamittareita ja antureita.

Tutkijat totesivat, että asfaltilla kävely voi lisätä nivelrikon kehittymisen riskiä polvinivelessä.

Auttaako polvituet millään tavalla asfaltilla kävellessä?

Polvituen avulla voidaan parantaa polven vakautta ja estää ylimääräisten liikkeiden aiheuttamia vaurioita.

Se tarjoaa tukea heikentyneille lihaksille ja nivelsiteille, mikä auttaa ylläpitämään parempaa liikkuvuutta ja vähentämään nivelten rasitusta.

Polvitukea voi käyttää erityisesti fyysisen rasituksen aikana, kuten juostessa tai urheillessa, mutta se voi tarjoaa helpotusta myös päivittäisille kävelylenkeille.

 

Näin voit helpottaa polvien rasitusta asfaltilla kävellessä helposti

  • Käytä hyvin vaimennettuja kenkiä, jotka tarjoavat lisätukea ja iskunvaimennusta polville.
  • Vältä pitkiä aikoja seisomista tai kävelyä kovalla alustalla ilman riittäviä taukoja. Pidä säännöllisiä lepotaukoja ja venyttele polvia tarvittaessa.
  • Keskity lihaskunnon vahvistamiseen, erityisesti reisi- ja pakaralihaksiin, jotka auttavat tukemaan polviniveltä ja vähentämään kuormitusta.
  • Ylläpidä terveellistä painoa, sillä ylimääräinen paino voi lisätä nivelten kuormitusta.
  • Käytä tarvittaessa polvitukea lisätuen saamiseksi ja virhe liikkeiden välttämiseksi. 

Säännöllinen liikunta ja lihaskuntoharjoittelu, terveellinen ruokavalio sekä oikea lepo ja levon tärkeys ovat tärkeitä tekijöitä nivelrikon hallinnassa. 

Katso muita artikkeleita